Направи си профил в NewPay и вземи 20 лв. отстъпка в dress4less!

Дата: 20-12-2021

До 16.01.2022 г. всеки потребител, който си направил профил в NewPay ще получи код за отстъпка в dress4less - магазин за маркови спортни стоки!

Как да си направиш профил? Лесно е:

  • Попълни регистрационната форма тук
  • Потвърди самоличността си като снимаш личната си карта и си направиш селфи

 

Ако вече си направил регистрация, но не си завършил профила си, просто влез в него и можеш да го завършиш за 1-2 минути.

Това в всичко! Веднага ще получиш информация дали профилът ти е успешно създаден и ще видиш за каква сума за пазаруване си одобрен. Имай предвид, че създаването на профил не те обвързва по никакъв начин.

Ще изпратим кода на мейла, който си посочил при създаването на профила ти до 2 работи дни.

Ако имаш въпроси не се колебай да се свържеш с нас във Facebook Messenger, в онлайн чата ни долу в дясно, на телефон 0700 1 59 59 или на contact@newpay.bg

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА КАМПАНИЯ „НАПРАВИ СИ ПРОФИЛ В NEW PAY, ВЗЕМИ ОТСТЪПКА“,

ПРОВЕЖДАНА В ПЕРИОДА 20.12.2021 Г. -16.012022 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА.

1.1. Организатор на Кампанията „НАПРАВИ СИ ПРОФИЛ В NEW PAY, ВЗЕМИ ОТСТЪПКА” е „Ню Пей“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 206470432, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 3, представлявано от Изпълнителния директор Ивайло Иванов („Организатор“).

1.2. Кампанията се провежда със съдействието на КРИОС ТРЕЙД“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към агенцията по вписванията с ЕИК 201117344, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Шумен, ул. ПЛИСКА, 34, ет. 3, представлявано от Николай Николов („Партньор”), собственик на онлайн магазин https://www.dress4less.bg/

1.3. Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на Кампанията в интернет страницата на Организатора https://newpay.bg и на Партньора https://www.dress4less.bg/

1.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители в интернет страниците https://newpay.bg

1.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в интернет страницата си https://newpay.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора

 

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 20.12.2021 г. -16.01.2022 г. вкл.

2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България.

 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Всеки потребител, който регистрира свой профил на интернет страницата на NewPay https://newpay.bg, като премине процес по идентификация, в периода на Кампанията, получава код за отстъпка в размер на 20 лв. (двадесет лева) от стойността на покупката си в магазина на Партньора https://www.dress4less.bg/ .

3.2. Кодът за отстъпка може да използва в магазина на Партньора https://www.dress4less.bg/ в срок до 16.02.2022 г. Отстъпката важи за всички артикули в интернет магазина на Партньора, вкл. намалени такива като не може да се комбинира с други кодове за отстъпка.

3.3. Ако стойността на направената покупка, е по-ниска от 20 лв. (двадесет лева), отстъпката, която потребителят ще получи е до стойността на покупката, като потребителят губи право да получи остатъка от отстъпката до 20 лв. (двадесет лева) под каквато и да е форма, включително като парично уравняване (изплащане на разликата), или като отстъпка при следващи покупки.

3.4. Всеки участник в Кампанията може да получи само един промоционален код, даващ право на отстъпка съгласно настоящите Общи условия.

3.5. За избягване на всякакво съмнение, отстъпката не може да бъде заменяна за паричната ѝ стойност.

3.6. Отстъпката не може да се прехвърля на трети лица.

3.7. Промо кодът ще бъде изпратен на всеки участник изпълнил условията по кампанията на имейла, който е посочил при създаването на профила си на https://newpay.bg в рамките на всеки работен ден от 9.00 ч. до 18.00 ч.

3.8. За избягване на всякакво съмнение, получаването на код за отстъпка е обвързано единствено със завършване на процеса по регистрация на профил на участника в платформата New Pay. Регистрацията на профил включва предоставянето на лични данни на участника, както и преминаването на процес по видеоидентификация. Участието не е обвързано с ползване на услугите на Организатора, т.е. плащане чрез платформата New Pay, включително при ползване на получения код за отстъпка.

4. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

4.1. В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са изпълнили настоящите Общи условия.

4.2. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Кампанията, определяне на печелившите участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на участниците. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес: https://newpay.bg/personal-data-protection и https://www.dress4less.bg

6. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Организаторът не носи никаква отговорност и не дължи каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от отстъпките си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини, ако това не е по вина на Организатора.

6.2. Със завършването на процеса по регистрация на профил в платформата  New Pay в промоционалния период, участникът (потребителят) се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.

 

Актуални новини

Вис Виталис в NewPay! С удоволствие ти съобщаваме, че вече можеш да пазаруваш в онлайн магазина на Вис Виталис и да плащаш... [...]
Жизнен - магазин за здраве и благоденствие Жизнен магазин следват философията, че стандартната медицина не винаги търси корена на проблема, а о... [...]
Обзаведи дома си с Mebeliram! Запознай се с мебелен магазин Mebeliram - онлайн платформа, създадена от професионалисти с дългогоди... [...]