NewPay | На вноски - Вземи сега. Плати на равни вноски.

Регистрирай се

С NewPay | На вноски получаваш лимит от 300 до 1200 лв. в зависимост от оценката на твоята кредитоспособност и ползването на NewPay | Отложено. В рамките на този лимит можеш да разсрочваш плащанията за направените покупки на 3 или 6 равни месечни вноски.

Разполагаш с до 30 дни от покупката, за да платиш цялата сума без допълнително оскъпяване. Плати първата си вноска между 1-во и 5-то число от следващия месец. Вноската включва стойността на покупката и лихва за разсрочване. Имаш възможност да избереш дали да платиш сумата на 3 или 6 равни месечни вноски.

Вноската се дължи от 1-во до 5-то число на месеца. В случай че не си платил, то на 6-то число на новия месец се начислява такса в размер на 3 лв. за удължаване на срока на плащане.

Ако се начисли още една вноска и тя не се плати до 5-о число, заедно с таксата за удължаване на срока за плащане и първата вноска, NewPay прехвърля задължението на компания за събиране на просрочени задължения и начислява такса на стойност 10 лв.

Лихви и такси Кога се начислява 3 месеца 6 месеца
Лихва за ползване на усвоената сума 1-во число на месеца, следващ месеца на покупката. Разделя се на броя на вноските. 6.92% от стойността на покупката 12.31% от стойността на покупката
Размер на лихвата за ползване на усвоената сума на месец 1-во число на месеца 2.31% на месец 2.05% на месец
Такса събиране 6-о число, ако вноската не е погасена от 1-о до 5-о число. 3 лв. 3 лв.
Такса събиране 6-о число, ако не са платени две вноски и такса удължаване на срока за плащане. 10 лв. 10 лв.

Пример

Разполагаш с NewPay кредитен лимит от 1200 лв. Попадаш на много добра оферта за смарт телефон за 800 лв. Избираш NewPay и готово!

С NewPay вече можеш да пазаруваш на вноски от електронни магазини, от които досега не можеше.

Регистрирай се