Общи условия на сайта

Правила за ползване на сайта


 

Този уеб сайт е собственост на Ню Пей и е създаден с общоинформационна цел. Този уеб сайт се управлява и поддържа от Ню Пей АД. 

„Ню Пей” АД, вписано в Tърговския регистър, с ЕИК 206470432, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин 7, бул./ул. Джавахарлал Неру № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 3, ап. 72-74 , представлявано от Изпълнителния директор Неделчо Спасов, чрез пълномощника си Владислав Ангелов. Достъпът до този сайт е напълно безплатен. Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с Условията за ползване. В противен случай е необходимо незабавно да преустановите сесията.

Като потребител на този уеб сайт, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони по отношение на достъпа и използването на този сайт. Използвайки този уеб сайт, Вие ни давате съгласието си да ползваме предоставените от Вас информация и лични данни в съответствие с нашата Политика за обработване на лични данни и Оповестяване на Бисквитки.


 

Авторско право

Поместените в този сайт информационни материали, фотографски и други изображения, както и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на сайта и не увреждат законните интереси на Ню Пей АД.

Логото на Ню Пей АД , както и логото на продукта NewPay, които се публикуват в този уеб сайт, са търговски марки или регистрирани търговски марки. Освен в случаите, изрично предвидени в тези Условия за ползване, Вие нямате право да използвате горепосочените търговски марки, нито поотделно, нито в комбинация с други думи или елементи на дизайна.


 

Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници

Този уеб сайт цели да осигури облекчен достъп на клиентите на Ню Пей АД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на сайта, следва да имате предвид, че е възможно предоставената информация: да не бъде изчерпателна и точна; не представлява правен, инвестиционен и прочее съвет или препоръка. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; съдържа препращания към други сайтове, които Ню Пей АД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Ню Пей АД не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в сайта или в някой от сайтовете, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и прочее.

Ню Пей АД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

Ню Пей АД си запазва правото да прекратява всяка връзка или свързана програма по всяко време. Ню Пей АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.