Колко струва?

Отложено

С NewPay отложено получаваш кредитен лимит от 100 лв. до 400 лв. в зависимост от оценката на твоята кредитоспособност. В рамките на този лимит имаш възможност да пазаруваш неограничен брой пъти от електронните магазини, които са наши партньори.

NewPay ще плати вместо теб, а ти можеш да върнеш парите в рамките на 15 дни от момента на изпращане на продукта. Плащането можеш да направиш с дебитна или кредитна карта директно в твоя NewPay акаунт, както и на каса на EasyPay.

Ако до 15-я ден не си направил плащане, на 16-я ден ще ти се начисли такса за удължаване на срока за плащане на стойност 3 лв.

В случай че не заплатиш цялата дължима сума за покупката и начислените такси до 29-ия ден от изпращането на продукта, на 30-ия ден NewPay начислява такса за събиране в размер на 10 лв. и го прехвърля към компания за събиране на просрочени задължения.

Такса Кога се начислява Размер на такса
Плащане до 15-ия ден от изпращане на покупката - 0 лв.
Такса за удължаване на срока за плащане На 16-ия ден - удължава срока за плащане до 22ия ден от изпращане на продукта 3 лв.
Такса събиране На 30-ия ден - ако до 29-ия ден не е платена покупката, Такса удължаване и Такса събиране 10 лв.
Пример

Разполагаш с NewPay лимит от 400 лв. Имаш нужда от обновяване на гардероба и поръчваш онлайн обувки, риза и чанта на обща стойност 150 лв. Избери плащане с NewPay и очаквай доставка!

Покупка
Обувки, риза и чанта: 150 лв. Остатъчен лимит: 250 лв.
Изпращане
Магазинът изпраща продуктите към теб.
Плащане до 15 дни
Плати пълната стойност от 150 лв. до 15-тия ден, за да избегнеш таксите.
16-и ден при непогасено задължение
Начислява се такса разсрочване от 3 лв. Сумата, която трябва да платиш, е 153 лв.
30-и ден при непогасено задължение
Дължимата сума минава към Оператор "Събиране на задължения". Дължиш такса за събиране в размер на 10 лв. Общата сума, която трябва да платиш, е 163 лв.

На вноски

С New pay на вноски получаваш кредитен лимит от 300 до 1200 лв. в зависимост от оценката на твоята кредитоспособност и ползването на NewPay отложено . В рамките на този лимит имаш възможност да разсрочвате плащанията за направените покупки на 3 или 6 равни месечни вноски.

Разполагаш с до 30 дни от покупката, за да платиш цялата сума без допълнително оскъпяване. Плати първата си вноска между 1-во и 5-то число от следващия месец. Вноската включва стойността на покупката и лихва за разсрочване. Имаш възможност да избереш дали да платиш сумата на 3 или 6 равни месечни вноски.

Вноската се дължи от 1-во до 5-то число на месеца. В случай че не си платил, то на 6-то число на новия месец се начислява такса в размер на 3 лв. за удължаване на срока на плащане.

Ако се начисли още една вноска и тя не се плати до 5-о число, заедно с таксата за удължаване на срока за плащане и първата вноска, NewPay прехвърля задължението на компания за събиране на просрочени задължения и начислява такса на стойност 10 лв.

Такси и лихви Кога се начислява 3 месеца 6 месеца
Лихва за ползване на усвоената сума 1-во число на месеца, следващ месеца на покупката. Разделя се на броя на вноските. 6.92% от стойността на покупката 12.31% от стойността на покупката
Размер на лихвата за ползване на усвоената сума на месец 1-во число на месеца 2.31% на месец 2.05% на месец
Такса събиране 6-о число, ако вноската не е погасена от 1-о до 5-о число. 3 лв. 3 лв.
Такса събиране 6-о число, ако не са платени две вноски и такса удължаване на срока за плащане. 10 лв. 10 лв.
Пример

Разполагаш с NewPay кредитен лимит от 1200 лв. Попадаш на много добра оферта за смарт телефон за 800 лв. Избираш NewPay и готово!

Покупка
Смарт телефон: 800 лв. с плащане на 3 месечни равни вноски. Остатъчен лимит: 400 лв.
Изпращане
Магазинът изпраща продуктите към теб.
1-во число на следващия месец
Начислява се първата от 3-те погасителни вноски. Лихвата е в размер на 2.31 % от усвоената сума (800 лева) или сума в размер на 18.46 лева. Вноската е общо - 285.12 лв.
6-то число при неплащане
Начислява се такса за събиране (3 лв.), ако вноската не е платена до 5-о число.
1-во число на следващия месец
Начислява се втората от 3-те погасителни вноски - 285.12 лв.
6-то число при неплащане
Дължимата сума минава към оператор "Събиране на задължения", ако не са платени двете погасителни вноски и таксата за събиране. Начислява се такса за събиране в размер на 10 лв.
1-во число на следващия месец
Начислява се третата от 3-те погасителни вноски (285.12 лв.)