Колко струва?

Отложено

С NewPay отложено получаваш кредитен лимит от 100 лв. до 400 лв. в зависимост от оценката на твоята кредитоспособност. В рамките на този лимит имаш възможност да пазаруваш неограничен брой пъти от електронните магазини, които са наши партньори.

NewPay ще плати вместо теб, а ти можеш да върнеш парите в рамките на 15 дни от момента на изпращане на продукта. Плащането можеш да направиш с дебитна или кредитна карта директно в твоя NewPay акаунт, както и на каса на EasyPay или чрез банков превод.

Ако до 15-я ден не си направил плащане, на 16-я ден ще ти се начисли такса за удължаване на срока за плащане на стойност 10 лв. (за покупки до 200 лв.) или 20 лв. (за покупки от 200 до 400 лв.).

Ако не успееш да направиш плащането до 22-ия ден от изпращането на продукта, на 23-ия ден ще ти се начисли такса за събиране на задължението на стойност 10 лв. (за покупки до 200 лв.) или 20 лв. (за покупки от 200 до 400 лв.).

В случай че не заплатиш цялата дължима сума за покупката и начислените такси до 29-ия ден от изпращането на продукта, на 30-ия ден NewPay начислява такса за събиране в размер на 25 лв., независимо от размера на задължението и го прехвърля към компания за събиране на просрочени задължения.

Такса Кога се начислява Покупка до 200 лв. Покупка от 200 лв. до 400 лв.
Плащане до 15-ия ден от изпращане на покупката - 0 лв. 0 лв.
Такса за удължаване на срока за плащане На 16-ия ден - удължава срока за плащане до 22ия ден от изпращане на продукта 10 лв. 20 лв.
Такса събиране На 23-ия ден - ако до 22-ия ден не е платена покупката и Такса удължаване 10 лв. 20 лв.
Такса събиране На 30-ия ден - ако до 29-ия ден не е платена покупката, Такса удължаване и Такса събиране 25 лв. 25 лв.
Пример

Разполагаш с NewPay лимит от 400 лв. Имаш нужда от обновяване на гардероба и поръчваш онлайн обувки, риза и чанта на обща стойност 150 лв. Избери плащане с NewPay и очаквай доставка!

Покупка
Обувки, риза и чанта: 150 лв. Остатъчен лимит: 250 лв.
Изпращане
Магазинът изпраща продуктите към теб.
Плащане до 15 дни
Плати пълната стойност от 150 лв. до 15-тия ден, за да избегнеш таксите.
16-и ден при непогасено задължение
Начислява се такса разсрочване от 10 лв. Сумата, която трябва да платиш, е 160 лв.
23-и ден при непогасено задължение
Начислява се такса събиране в размер на 10 лв. Сумата, която трябва да платиш, е 170 лв.
30-и ден при непогасено задължение
Дължимата сума минава към Оператор "Събиране на задължения". Дължиш такса за събиране в размер на 25 лв. Общата сума, която трябва да платиш, е 195 лв.

На вноски

С New pay на вноски получаваш кредитен лимит от 300 до 1200 лв. в зависимост от оценката на твоята кредитоспособност и ползването на NewPay отложено . В рамките на този лимит имаш възможност да разсрочвате плащанията за направените покупки на 3 или 6 равни месечни вноски.

Разполагаш с до 30 дни от покупката, за да платиш цялата сума без допълнително оскъпяване. Плати първата си вноска между 1-во и 5-то число от следващия месец. Вноската включва стойността на покупката и лихва за разсрочване. Имаш възможност да избереш дали да платиш сумата на 3 или 6 равни месечни вноски.

Вноската се дължи от 1-во до 5-то число на месеца. В случай че не си платил, то на 6-то число на новия месец се начислява такса в размер на 25 лв. за удължаване на срока на плащане.

Ако се начисли още една вноска и тя не се плати до 5-о число, заедно с таксата за удължаване на срока за плащане и първата вноска, NewPay прехвърля задължението на компания за събиране на просрочени задължения и начислява такса на стойност 25 лв.

Такси и лихви Кога се начислява 3 месеца 6 месеца
Лихва за ползване на усвоената сума 1-во число на месеца, следващ месеца на покупката. Разделя се на броя на вноските. 6.95% от стойността на покупката 12.36% от стойността на покупката
Размер на лихвата за ползване на усвоената сума на месец 1-во число на месеца 2.31% на месец 2.05% на месец
Такса събиране 6-о число, ако вноската не е погасена от 1-о до 5-о число. 25 лв. 25 лв.
Такса събиране 6-о число, ако не са платени две вноски и такса удължаване на срока за плащане. 25 лв. 25 лв.
Пример

Разполагаш с NewPay кредитен лимит от 1200 лв. Попадаш на много добра оферта за смарт телефон за 800 лв. Избираш NewPay и готово!

Покупка
Смарт телефон: 800 лв. с плащане на 3 месечни равни вноски. Остатъчен лимит: 400 лв.
Изпращане
Магазинът изпраща продуктите към теб.
1-во число на следващия месец
Начислява се първата от 3-те погасителни вноски. Лихвата е в размер на 2.31 % от усвоената сума (800 лева) или сума в размер на 18.46 лева. Вноската е общо - 285.12 лв.
6-то число при неплащане
Начислява се такса за събиране (25 лв.), ако вноската не е платена до 5-о число.
1-во число на следващия месец
Начислява се втората от 3-те погасителни вноски - 285.12 лв.
6-то число при неплащане
Дължимата сума минава към оператор "Събиране на задължения", ако не са платени двете погасителни вноски и таксата за събиране. Начислява се такса за събиране в размер на 25лв.
1-во число на следващия месец
Начислява се третата от 3-те погасителни вноски (285.12 лв.)